Bar Cantina

L’horari del servei de bar-cantina és de 9.00 a 14.00.
L’alumnat només pot accedir aquest servei durant els períodes d’esbarjo.

El centre no ofereix servei de menjador escolar.