L’institut

EL CENTRE
L’Institut d’Educació Secundària "Pere Alsius i Torrent"
L’IES "Pere Alsius i Torrent" inicia la seva activitat docent l’any 1968 com a Secció Delegada depenent de l’Institut de Batxillerat de Girona. L’any 1974 passa a ser un Institut amb plena autonomia. Des d’aleshores ha anat millorant les seves instal·lacions i s’ha anat adaptant als nous ensenyaments, a les noves tècniques pedagògiques i a les noves exigències de la societat. Actualment en el nostre centre s’imparteix l’ESO, el Batxillerat, Cicles Formatius I ensenyaments d’Esports.

El nombre d’alumnes ha passat de menys de 200 l’any 1968 a més de 700 en l’actualitat. El nombre de professors/es està al voltant de 50 professors/es. El personal d’administració i serveis està format per 5 persones.

 
L’EMPLAÇAMENT
Un Centre en contacte amb l’entorn, la natura i l’esport

La seva situació, en la confluència del Carrer Sardana i el Passeig Dalmau, ben a tocar de l’estany de Banyoles i en una zona d’equipaments esportius, fa que el seu entorn sigui privilegiat.
Això fa possible que en moltes ocasions s’aprofiti aquest fet per dur a terme algunes de les activitats educatives a l’exterior: classes d’Educació Física, treballs de Biologia i d’Educació Visual i Plàstica, festes populars i tradicionals, jocs i celebracions diverses.
El seu emplaçament possibilita que qualsevol alumne de Banyoles pugui fer servir la bicicleta com a mitjà de transport amb la màxima facilitat i seguretat. Amb l’objectiu de fomentar-ne l’ús, l’Institut ha habilitat un pàrquing tancat de bicicletes.

 
ELS EQUIPAMENTS
Un esforç de millora constant
El Centre disposa de vint aules d’ús general equipades amb pissarres digitals, una aula d’acollida, una aula de suport, una aula de música, una aula de dibuix, una aula d’idiomes amb equipament multimèdia, una aula de tecnologia, un taller, un laboratori de ciències naturals, un laboratori de física equipat amb una aula multimèdia per a l’estudi de les ciències experimentals, un laboratori de química, dues aules d’Informàtica; una biblioteca amb deu mil volums, que disposa d’un servei de préstec, dels equipaments informàtics que requereix el tractament actual de la informació; un gimnàs de 320m2, dues pistes de futbol sala i bàsquet; i Bar-menjador.

La connexió a la xarxa informàtica del centre és possible des de qualsevol punt de l’institut ja sigui amb fils o sense. Així, es disposa de connexió a internet des de tots els equips informàtics independentment de la seva ubicació.