Inscripció a l’AMPA

L’AMPA de Institut Pere Alsius us comunica que a partir del proper curs 2018-19, per facilitar la gestió de les quotes de soci, aquestes s’abonaran en el moment de fer la comanda de llibres a la web d’IDDINK.

El motiu d’aquest canvi és que els socis de l’AMPA puguin gaudir d’un descompte en la compra de llibres reutilitzats (Ecobooks) , que representa un estalvi aproximat per alumne de 150 euros.

Les famílies que NO siguin sòcies de l’AMPA podran accedir a la compra de material i llibres nous a través d’IDDINK com fins ara a preu de mercat,  però no podran gaudir de l’estalvi que representa l’ús de llibres reutilitzats (ecobooks). Aquelles famílies que no usin aquest servei hauran d’abonar el cost del material propi de centre directament a la secretaria de l’institut.

Us recordem que la quota anual de l’AMPA és de 30 euros per família, i que gràcies a aquesta aportació, a més de l’avantatge que suposa en l’adquisició dels llibres de text, es poden sufragar les despeses de funcionament de la biblioteca escolar, el servei d’educador social, la compra de material per laboratoris, aula de tecnologia, material informàtic, premis de concursos,… que abasten el conjunt de l’alumnat del centre.

Aquest proper curs, a l’espera que l’empresa IDDINK adeqüi el seu sistema informàtic, les famílies amb dos o més fills, a l’hora de comprar els llibres se’ls cobrarà la quota anual per fill, l’empresa IDDINK retornarà l’import que no correspongui mitjançant transferència al nombre de compte que consigneu en la vostra comanda. Ens han assegurat que per al proper curs aquest tema estarà solucionat.