Transport escolar

Consell Comarcal. Transport Escolar

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany farà arribar, durant l’estiu, a les famílies de l’alumnat transportat un llibret amb l’horari i les línies del transport escolar per al curs 2019-20, així com l’horari concret per al primer dia de curs, 12 de setembre.

Podeu consultar aquesta informació als enllaços següents:


A través de l’establiment d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament, el Consell Comarcal té delegada la competència per a l’organtizació del transport escolar per als alumnes de la nostra comarca que segueixen l’ensenyament obligatori tant de primària com de secundària. El Consell Comarcal s’ocupa que tots els alumnes que hi tinguin dret i ho hagin de menester puguin desplaçar-se per seguir els estudis obligatoris.

Tot seguit, trobareu els impresos per sol·licitar el servei de transport escolar per al curs 2019-2020. A les sol·licituds cal adjuntar-hi el model d’autorització del pare o mare conforme l’alumne/a es pot o no quedar sol a la parada de transport escolar. No s’acceptarà cap sol·licitud en què no s’adjunti l’autorització corresponent. Les podeu presentar a través de l’institut.

Servei de transport per als alumnes de batxillerat o cicles formatius

Els alumnes que el curs vinent cursaran el batxillerat o un cicle formatiu i estiguin interessats a utilitzar el servei de transport escolar cal que prèviament omplin la sol·licitud corresponent i la presentin al registre d’entrada del Consell Comarcal.

En aquest cas, el servei de transport només es pot utilitzar si queden places vacants en el vehicle, un cop s’hagin assignat les places als alumnes d’ensenyament obligatori i el Consell Comarcal n’hagi autoritzat l’ús (com a mínim a partir de la primera setmana d’octubre). Així mateix, per fer ús d’aquest servei cal que l’alumne/a adquireixi amb antelació el tiquet corresponent.

Les places lliures s’adjudicaran per rigorós ordre d’entrada al registre d’entrada del Consell Comarcal.

Documentació annexa: