Àmbit Artístic

Collage Gavina

La competència artística és la capacitat de comprendre, apreciar i valorar críticament les diferents produccions artístiques, i utilitzarles com a font d’enriquiment i gaudi en el context social en què es manifesten. També suposa crear produccions, individuals o col·lectives, fent un ús integrat de la varietat de coneixements i tècniques que configuren les arts. Les matèries de música i d’educació visual i plàstica constitueixen una visió global i integradora de les arts amb més projecció en la societat contemporània. Les arts són actius culturals de primer ordre i cal que l’alumnat adopti una actitud activa, comprengui i experimenti, durant el seu procés formatiu, les prestacions d’aquests llenguatges.

En aquests enllaços veureu alguns exemples del que fem a l’institut durant l’ESO.

Música a La Llauna. Algunes imatges