REUNIONS INFORMATIVES AMB PARES-MARES

Dimecres 17 de setembre

  • 18 h. Reunió informativa als pares-mares d’ESO.

Dijous 18 de setembre:

  • 18 h. Reunió informativa als pares de Batxillerat i de CFGM.
  • 18 h. Reunió PQPI (alumnat i famílies).