Ciències socials

Geografia i Història
Loreto Meix Cap de Departament
Joan Salvador Ventura Director
Manolo Bobes
Jordi Grifoll Tutor 1r B ESO
Meritxell Terrats Tutora 4t D ESO
Paula Castelló
Filosofia
Joan Elies Tutor de 1r C BAT
Religió
Cruz Sabaté
Economia
Jordi Benet Tutor de 3r C ESO