Ciències socials

Geografia i Història
Loreto Meix Cap de Departament
Joan Salvador Ventura Director
Manolo Bobes
Meritxell Terrats
Filosofia
Pau Ureña
Treballs de Recerca 2019-20