Llengua Catalana i Literatura

Professorat
Josep Cid Cap de Departament
Rosa Vidal Coordinadora pedagògica
Jaume Gimeno
Maria Eixarch
Treballs de Recerca 2019-20