Oferta educativa

ESO

 • 1r cicle
 • 2n cicle

BATXILLERAT

 • Modalitat de batxillerat de Ciències i tecnología
 • Modalitat de batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 • Modalitat de batxillerat Artístic

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • CFGM Tècnic en Gestió Administrativa.
 • CFGM Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.
 • GFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtica i Xarxes.
 • CFGM Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
 • CFGS Tècnic superior en Educació Infantil
 • CFGS Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística

(PFI) PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

 • Programa de formació i aprenentatge (FIAP): Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques
 • Programa d’iniciació professional (PIP) Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic