Lengua Castellana i Literatura

Professorat
Marta Pros Cap de Departament
Imma Penna Tutora 1r B BAT
Joan Farnós Secretari
Sergio Prats Tutor 2n A BAT
Judit Florenza
Ana Córdoba
Llengües Clàssiques
Enrique Sánchez
Lara Faci