Lengua Castellana i Literatura

Professorat
Marta Prost Cap de Departament
Imma Pena Tutora 1A Batxillerat
Joan Farnós Secretari
Sergio Prats
Gema Mestre
Treballs de Recerca 2019-20