Cicles formatius

La formació professional capacita per l´exercici de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional  i coneixements propis de cada sector.

El cicles formatius s´organitzen per famílies professionals i s´ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà i de grau superior.

En aquesta línia el nostre centre oferta dos cicles formatius:

Aquest estudi substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).