Títols i certificats

Certificats català

Tant l’alumnat que ha cursat estudis al nostre centre com l’alumnat d’un altre centre pot demanar els certificats de català (nivell B i C) que són els equivalents amb els certificats de la Secretaria de Política Lingüística.

Per demanar el certificat, heu de portar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  • Aquest model degudament omplert (feu clic aquí per descarregar)
  • Pels alumnes que s’han graduat de l’ESO al nostre centre: Llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic (EGB o primària)
  • Per altres interessats: Llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic (EGB o primària) i Llibre d’escolaritat o expedient de l’ESO.
  • Si és el cas: Certificats de matèries i notes dels estudis de: FP, BUP, etc