Treball de recercaAquest és el dossier que heu de fer servir per a la presentació del TDR. Hi trobareu informació sobre pautes generals, el calendari, la metodologia a emprar, l’estructura formal, així com també pautes de presentació, exposició oral o bibliografia.

Trobareu el llistat complert de totes les propostes de cada departament en aquest document i també en l’apartat Documents del menú inici.

Proposta de treballs de recerca 2n de Batxillerat curs 2018-2019
Matèria Títol del treball Sinopsi
Anglès Tourism

These are general fields. They will be specified with the student

Literature
Education/learning
Francès Tourism

Ce sont des camps de recherche. On précise le travail d’après les intérêts et aptitudes du postulant

Litttérature
Culture
Tecnologia Disseny i muntatge d’un circuit de control electrònic digital Es requereixen coneixements d’electròncia.
Disseny de la instal·lació d’enllumenat d’unes oficines Es requereixen coneixements d’electròncia.
Disseny i construcció d’una App
Ciències experimentals La ciència al cinema

Anàlisis I valoració de pel·lícules que tracten aspectes científics. Podem centrar-nos en una sola pel·lícula o saga, o podem analitzar el tractament d’un mateix fenomen en diferents pel·lícules.

Mesures astronòmiques en l’antigüetat

Estudi de les diferents mesures astronòmiques i dels instruments emprats per fer-les a l’antiguitat, per exemple, el radi de la Terra, la distancia al Sol. Reproducció d’alguna mesura i/o construcció d’algun instrument.

La química dels aliments

Sota aquest títol i depenent dels interessos de l’alumne podem buscar respostes a preguntes com: podia obtenir Popeye la seva força del ferro dels espinacs? De què estan fetes les llaminadures? Perquè s’assemblen tan poc un “risotto” i una “paella”?

Física del submarinisme

Estudi de les causes i la prevenció d’accidents relacionats amb la pressió hidrostàtica en la pràctica del submarinisme.

Filosofia Repercussions socials de la pena de mort

A més de les consideracions morals, quines repercussions té la pena de mort? Te valor exemplaritzant? Com influeix en la societat que l’aplica? Anàlisi sociològic/ètica comparativa de la seva aplicació en diversos països.

Dins o fora de l’armari?

L’acceptació social de l’homosexualitat al meu entorn (l’institut com a microsocietat) A part del que és politicament correcte, què en pensem realment de l’homosexualitat.

Raonaments i fal·làcies: anàlisi de discursos enganyosos

Que un discurs sigui convincent no implica que tingui relació directa amb la realitat. Es tracta d’analitzar discursos bàsicament polítics, publicitaris i/o periodístics per tal d’estudiar les fal·làcies que potser hi apareixen.

Geografia i Història Anàlisi i comentari de les eines de la història
Seguiment i anàlisi a la premsa d’un fet actual
Anàlisi d’obres artístiques
Educació Física Anàlisi del clàssic

Barça-Madrid des del punt de vista històric, sociològic i esportiu.

Noves tendències de l’activitat física i l’esport

Aplicació pràctica en la població adolescent de la ciutat de Reus.

El Hockei sobre patins Anàlisi d’un club pioner a la nostra ciutat: el Reus Esportiu
Economia Anàlisi de la crisi econòmica actual

Vols seguir la feina que ha començat un company teu ? Es tracta de cercar informació sobre les causes i conseqüències de la crisi actual. Aquest és un treball de recerca bibliogràfica en premsa escrita i en altres suports audiovisuals.

Com afecta la crisi econòmica a l’educació

Es vol analitzar si la despesa en educació, en formació,s’ha vist molt afectada per la crisi, i en quina mesura. És un treball de camp la base del qual ha de ser la realització i anàlisi d’enquestes en el propi institut i en un altre.

Clàssiques Mitologia i actualitat

Buscar les relacions entre la mitología greco-romana i els fets culturals del s.XXI

Tradició i llenguatge

Cercar mots del camp semàntic de la mitología grecoromana en el món comercial reusenc, estudiar-ne l’origen i la seva evolució etimològica i lèxica.

L’evolució dels mots

El pas del llatí a les llengües romàniques, estudi d’un camp semàntic determinat.

Visual i plàstica Representació tridimensional d’un edifici simbòlic de l’arquitectura moderan

Es tracta de representar un edifici en 3D utilitzant programes informàtics adients i utilitzant infografia.

Imatges impossibles: les il·lusions òptiques

Estudi sobre la percepció visual i els enganys dels sentits.
Trobar els diferents tipus d’il·lusions òptiques que existeixen i exemples d’artistes que n’han fet servir. Fer propostes creatives que apliquin els principis analitzats en el desenvolupament del treball.

Matemàtiques Conceptes matemàtics en alumnes d’educació primària

L’alumne podrà estudiar l’ensenyament de continguts matemàtics senzills en una escola o més d’una (fent estudi comparatiu). També es podrà acordar amb el professor l’orientació del treball.

Treballs estadístics

L’alumne acordarà amb el professor del Departament el tema del treball. Implicarà per tant una part teòrica i tota una part pràctica de recollida de dades , interpretació, gràfics, conclusions…

Vida (context social i històric) d’un matemàtic

L’alumne acordarà amb el professor del Departament quin serà el matemàtic sobre el qual es fa l’estudi.

Llengua i literatura catalana La primera pàgina d’un diari: Funció i estructura

Estudi comparatiu de les primeres pàgines de X diaris durant una setmana.

L’editorial d’un diari: Funció i estructura

Estudi comparatiu dels editorials de X diaris durant una setmana

El telenotícies: Funció i estructura

Estudi comparatiu de X telenotícies durant una setmana.

Lengua y literatura castellana Estudio literario de una obra literaria

Análisis y comentario crítico de una obra de la literatura española (libre elección) ubicándola en la trayectoria literaria de su autor y en la etapa literaria en que se inscribe.

Estudio literario comparativo

Análisis, comentario crítico y comparativo de dos obras literarias (libre elección), susceptibles de ser comparadas por algún vínculo (autor, etapa literaria, tema…).

El lenguaje publicitario

Estudio de los aspectos lingüísticos del lenguaje publicitario en diferentes canales y medios de comunicación (televisión, radio…). Análisis de su evolución en el tiempo.

  • Drets d’autoria

  • Premis

    • Llistat de premis. En aquesta web del Departament d’Ensenyament hi trobareu tota la informació sobre convocatòries i normativa referent als premis de Treball de Recerca classificats per àmbits.