Organigrama

Equip directiu

 • Director: Joan Massana
 • Cap d’Estudis: Marià Matarranz
 • Secretària: Isabel Àvila
 • Coordinadora Pedagògica: Montse Vidal

Coordinacions

 • Coordinadora de Batxillerat
  Victòria Martín
 • Coordinador d’activitats
  Xavi Gómez
 • Coordinadora d’FP
  Sílvia Díez
 • Coordinador TIC:
  Jordi Roig
 

Caps de departament

 • Llengua Catalana
  Eva Palau
 • Matemàtiques
  Carmen Garcia
 • Tecnologia
  Montse Thomas
 • Educació Física
  Salva Torrente

 

Curs 2019-2020

 • Llengua Castellana
  Victoria Martín
 • Ciències de la Natura
  Yolanda Lizano
 • Música i Clàssiques
  Cristina Aguiló
 • Aula Obert
  Lledó Dalmau
 • Llengües estrangeres
  Eva Margalef
 • Ciències Socials
  Helena Martínez
 • Educació Visual i Plàstica
  Eva Ruiz
 • Perruqueria
  Dolors Martín