L’institut

 

Institut Josep Tapiró

El nostre centre es creà el curs 1994-1995 com a secció de l’IFP Baix Camp i s’ubicà en unes aules lliures del CEIP Sant Bernat Calbó al c. Astorga de Reus (posteriorment, es va traslladar a un aulari prefabricat al pg. Misericòrdia, des del qual retornà, en part, al c. Astorga, compartint un altre cop edifici amb el CEIP Sant Bernat Calbó). El curs 1997-1998 esdevé un centre independent: l’IES Josep Tapiró. Durant el curs 1998-1999 s’impartiran ja tots els cursos de l’ESO.

El curs 1999-2000, s’hi afegirà l’inici del 1r de batxillerat i durant el curs 2000- 2001 el 2n de batxillerat. Els curs 2001-2002 s’inicia a l’edifici del c. Astorga, remodelat i ja sense el CEIP que es trasllada a una nova construcció just al costat, la qual, en quedar buida el setembre de 2010, passa a donar servei a l’institut. El curs 2004-2005 es commemoren els primers 10 anys del centre amb actes i celebracions de tota mena, inclosa l’edició d’un llibre.

El curs 2013-2014 comenca l’oferta de FP amb el 1r curs del CFGM “Perruqueria i cosmètica capil.lar”, cicle que culmina l’any següent, amb el 2n curs i la primera promoció d’aquests estudis. El curs 2015-2016 s’amplia l’oferta amb el 1r del CFGS “Animació d’activitats físiques i esportives”, modalitat d’alternanca dual, que es completa l’any 2016-2017. Per al 2017- 2018 el centre té autoritzades 3 línies d’ESO (excepte a 1r i 2n, on hi ha 4 grups), 1 línia a Batxillerat (1r i 2n), 1 línia al CFGM (1r i 2n) i 1 línia al CFGS (1r i 2n).

L’entorn de l’institut, entre els barris Juroca i Montserrat, és una zona habitada per població immigrada, que ara representarien ser els néts i nétes de moltes de les persones que s’hi instal.laren provinents del boom immigratori dels anys 60. Tot i que a causa de la crisi econòmica aquesta dinàmica s’ha vist afectada, fins ara augmentava en població jove pel creixement urbanístic i immobiliari. L’alumnat del Tapiró procedeix, majoritàriament, de dues escoles de l’entorn, Sant Bernat Calbó i Marià Fortuny (tot i que, donada la insuficient matrícula a primer d’ESO, rep alumnat sobrer d’altres centres de primària i molts nouvinguts de nacionalitat estrangera), té majoritàriament com a llengua d’ús familiar el castellà. També hi ha una població d’alumnat d’origen estranger molt elevada, d’una desena de nacionalitats diferents (Marroc, països de l’Est, llatinoamericans i altres europeus), que representa un 40% de l’alumnat d’ESO i Batxillerat (del qual, més de tres quartes parts està format pel col.lectiu marroquí, és a dir, un terc del total d’aquests ensenyaments) i una mica menys a l’FP (30% al GM i 10% al GS).

L’eix vertebrador del nostre projecte educatiu es fonamenta en la interculturalitat, els valors democràtics i la catalanitat. Tot plegat explicitat en el respecte per la diversitat i la convivència; així com la potenciació, en els nostres alumnes, de la llibertat, solidaritat, la responsabilitat, la capacitat de ser crítics, i la possibilitat i l’oportunitat d’aprendre a formar-se com a persones. D’aquesta manera s’aconseguirà que arribin a ser capacos d’incorporar-se a la societat i realitzar-se personalment i professionalment.