Reunions de presentació del curs amb famílies

Les reunions amb les famílies per tal de presentar el curs seran enguany els següents dies i hores:

1r d’ESO, 27 de setembre, 19:00 h.

4t d’ESO, 2 d’octubre, 19:00 h.

2n i 3r d’ESO, 3 d’octubre, 19:00 h.

Batxillerat, 4 d’octubre, 19:00 h.