Biblioteca

Ves a "epèrgam"

La biblioteca del centre està situada a la planta baixa de l’edifici. Té una capacitat per unes 50 persones. Tota la comunitat educativa pot ser-ne usuari. Si vols, pots visitar-ne el Blog.

Disposem d’un fons de més de 5800 documents, entre obres de caràcter general i especialitzades. També hi ha un apartat de novel·la juvenil, un de còmic, una amplia secció de novel·la, i DVDs.

Durant les hores d’esbarjo la biblioteca resta oberta per a l’estudi i consulta, tanmateix alumnes amb matèries convalidades i alumnes d’aula d’acollida poden fer-ne ús mentre no són a l’aula.

A la tarda tenim l’ajuda d’una bibliotecària que manté la biblioteca oberta a la comunitat educativa.

L’horari d’atenció a l’alumnat és:

  • dl a dv de 11:30 a 12:00
  • dl a dj de 14:00 a 18:00

Durant aquestes hores, es poden consultar lliurament els llibres, revistes i d’altres documents dels fons. Un cop consultats s’han de deixar al taulell indicat i la persona responsable de la biblioteca els tornarà al seu lloc.