Videoconferència per treballar a la funció pública

El dilluns 15 de juny del 2020 els alumnes del cicle formatiu d’informàtica van assistir a una videoconferència de com entrar a treballar a la funció pública com a informàtics. La videoconferència va ser feta per Sonia Postigo, del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, dintre del projecte de captació de talents. Hi ha mancança de professionals informàtics i és una via excel·lent per treballar en l’entorn de la funció pública. Es va explicar com buscar informació de les places que surten, com és la feina, promocions, etc. Va ser una videoconferència molt interessant.