Sol·licitud d’estades formatives a l’estranger per a professorat d’FP pel curs 20-21 gestionades pel Consorci del Departament d’Ensenyament

 

  • Aquesta convocatòria té com a objecte la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, perquè  professorat  d’ensenyaments professionals facin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs acadèmic 2020-2021. 
  • Tipus d’estades:
  • Acció 1: El sistema educatiu en alternança a Europa.
  • Acció 2: Competències professionals pel desenvolupament d’activats d’ensenyament-aprenentatge en llengua anglesa.

Les estades d’ambdues accions es duen a terme durant el mes de juliol del curs acadèmic 2020-2021, prioritàriament durant la primera quinzena. L’organització i gestió és a càrrec de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Requisits de participació: 

– Ser professor/a amb atribucions docents als cicles formatius o bé membres l’equip directiu del centre durant el curs 2019-2020.

– Per l’acció 1 es requereix   disposar d’un certificat  de nivell de  llengua anglesa de B1

– Per  l’acció 2, es requereix  disposar d’un certificat  de nivell de  llengua anglesa de B2 i a més, és requisit que el professorat participant i de reserva acrediti experiència en els últims quatre anys en coneixements de metodologia AICLE. 

Per a les dues  accions el  professorat ha de demostrar mitjançant un certificat que disposa del nivell de llengua requerit d’acord amb la Resolució ENS/2480/2017, de 20 d’octubre, dels títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació amb data anterior a la presentació del projecte (12 de juny de 2020). 

El professorat que estigui interessat en alguna de les dues accions  i compleixi els requisits per participar-hi cal que ompliu abans del dia 10 de juny a les 23:59  aquest formulari