Resultat de la selecció de l’alumnat que participarà en la propera reunió del projecte 3D RoboChallenge a Metz

 

A continuació es detallen les quatre últimes xifres dels DNIs /NIE de l’alumnat que ha estat seleccionat per a  la propera mobilitat del projecte 3D RoboChallenge a Metz que tindrà el lloc del 29 de març al 3 d’abril de 2020:

*****3038Q
*****4701T
*****2643K
*****4484E
*****0941G
*****9505L
*****3418F

En cas de renúncia o incompatibilitat de l’alumnat seleccionat per a la mobilitat, l’alumnat suplent és (quatre últimes xifres del DNI /NIE ordenats alfabèticament, no per ordre d’adjudicació):

*****0453Y  
*****8727P 
*****1741K 
*****6346A
*****6944A
*****5231X 
*****9635W 
*****1380R
*****4503H 

L’alumnat seleccionat ha de contactar amb el professorat implicat en el projecte el més aviat possible. 

María Soriano Maudos (fabricació mecànica)

Mercè Barnadas Molí (arts gràfiques)

Dionís Remon Adell (matemàtiques)

Aida Gonzalez Campos (matemàtiques)