Resolució del llistat provisional d’alumnes que han estat sel·leccionats per a realitzar una estada ERASMUS + el curs 20-21

Publiquem la resolució del llistat provisional d’alumnat  que ha estat seleccionat, així com les corresponents reserves, per a realitzar una estada ERASMUS + el curs 20-21. Podeu consultar el llistat amb els quatre últims dígits del DNI o NIE.

Es podran fer reclamacions desde el 19 de març al 23 de març. El llistat definitiu es publicarà el dia 24 de març. Per fer reclamacions cal enviar un correu electronic a:  internacional@iesesteveterradas.cat

Farem el possible per realitzar totes les mobilitats  planificades en la mesura que les circumstàncies de pandemia ens ho permetin.

CFGM

Alumnat seleccionat Puntuació
5218M 48.66
6197S 48.50
7306M 43.66
4609M 43.34
1671N 42.34
8628W 40,34
7614T 40.00
7931R 37.84
4365Z 36.00
4616N 34.66
3678E 34.66
Alumnat en reserva 
7176K 32.34
2335P 31.34
9043D 21.34
3059X 20.00

CFGS

Alumnat seleccionat Puntuació
9089A 53.66
5637J 50.00
4501Z 48.34
6355K 48.00
3547T 47.50
8442T 47.34
5694G 40.00
Alumnat en reserva
4851S 45.00 (fora de plaç)
8442T 44.34 (ha obtingut beca en anys anteriors) 
6885M 38.30
8263Q 38.00 (fora de plaç)
Llistat d’alumnat que té plaça reservada del curs 20-21 i ha sol·licitat fer l’estada enguany. 
6354B 9190Y
5167D 1748M
5432H 7960R
LListat d’alumnat que té reserva de beca amb Fundació Barcelona
0974Q 8714D
0050F 8371E