Resolució del llistat final d’alumnat que ha estat seleccionat  per a realitzar una estada  ERASMUS + pel curs 20-21 

Resolució del llistat final d’alumnat que ha estat seleccionat  per a realitzar una estada  ERASMUS + pel curs 20-21 

CFGM

Alumnat seleccionat Puntuació
5218M 48.66
6197S 48.50
7306M 43.66
4609M 43.34
1671N 42.34
8628W 40.34
7614T 40.00
9043D 39.34
7931R 37.84
4365Z 36.00
Alumnat en reserva
4616N 34.66
3678E 34.66
7176K 34.34
2335P 31.34

CFGS

Alumnat seleccionat Puntuació
9089A 62.66
5637J 50.00
5694G 49.00
4501Z 48.34
6355K 48.00
3547T 47.50
8442T 47.34
Alumnat en reserva
5402W 49.34 (ha obtingut beca en anys anteriors) 
4851S 45.00 (fora de plaç)
6885M 38.34
8263Q 38.00 (fora de plaç)

Llistat d’alumnat que té plaça reservada del curs 20-21 i ha sol·licitat fer l’estada enguany. 

6354B 9190Y
5167D 1748M
5432H 7960R

LListat d’alumnat que té reserva de beca amb Fundació Barcelona

0974Q 8714D
0050F 8371E