El DAS2 aprèn jugant

Què ens expliquen les aventures de Tintin? L’alumnat de 2n curs d’Assistència a la Direcció va presentar 4 projectes didàctics a partir dels còmics d’Hergé per explicar diferents successos polítics, econòmics i socials del segle XX.

Una de les tendències actuals dins del món de l’Educació és la gamificació (gamification), l’ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs. Es tracta d’una nova i poderosa estratègia per influir i motivar grups de persones.

El joc ens permet mantenir l’atenció i la concentració durant un espai de temps més ampli que en altres circumstàncies i ens facilita la posada en pràctica de les capacitats en un ambient segur, on sabem que l’error no serà jutjat i on, d’una manera o una altra, ens sentim encoratjats a implicar-nos donant el millor de nosaltres mateixos.

L’experiència va ser molt positiva per a tot l’alumnat i també va servir per conèixer l’obra de George Remí, Hergé, en l’any del 90è aniversari de Tintin.