El DAS-1 visita el Parlament de Catalunya

L’alumnat de 1r d’Assistència a la Direcció ha visitat el majestuós Parlament de Catalunya situat al bell mig del parc de la Ciutadella de Barcelona.

El Parlament de Catalunya pot legislar respecte a les matèries que l’Estatut d’autonomia, d’acord amb la Constitució, estableix com a exclusives de la Generalitat, i també respecte a les matèries compartides, en relació amb les quals li correspon la potestat legislativa, en el marc de les bases que fixi l’Estat com a principis o mínim comú normatiu. Aquesta funció legislativa és capdalt per a Catalunya ja que tots els àmbits on la societat participa estan regulats per lleis i normes.

La visita també ha comptat amb la participació de n’Eduard Triay, cap de Relacions Institucionals, el qual ha explicat totes les peculiaritats protocol·làries que envolta una institució tan rellevant i prestigiosa com el nostre Parlament.