CONCURS APILO

L’Agència de Residus de Catalunya agraeix la participació de l’Esteve Terradas a la 5a Edició del concurs de recollida de piles: Les Piles, a l’Apilo de l’Escola. Durant el curs 2018-19 I’institut va recollir 51 kg de piles usades. És una bona quantitat si la comparem amb la del curs anterior i tenim present que és el segon any que hi participem. A veure si aquest nou curs 2019-20 podem superar-ne la xifra.

Us animem a dipositar les vostres piles usades a l’Apilo del centre. Gràcies als participants!