Catskills Training Day

Els alumnes Dani García, Glenn Tinoco i Alex Urós, del cicle de grau superior d’administració de sistemes informàtics, orientació ciberseguretat, van participar el 12 de desembre del 2019 en un Training Day per els catskill 39 Suport de xarxes i catskill 54 Ciberseguretat, en el recinte Espai Bital.

Jornada molt satisfactòria de preparació per la prova definitiva, al Juny. El paper del 3 aspirants va ser molt bo, destaquem el primer lloc al skill 39 de Dani Garcia.

Ànim i a la final!!