Ajuda concedida pel Ministeri d’Educació al departament de Fabricació Mecànica per un projecte innovador (inclou entitats participants)

El departament de Fabricació Mecànica ha rebut del Ministeri d’Educació una  ajuda de 50.000€, destinada a la realització de projectes d’innovació aplicada i transferència del coneixement a la formació professional del sistema educatiu. 

El projecte a realitzar consisteix en la creació d’una start-up que gestioni la mobilitat amb l’ús del patinet elèctric, mitjançant un aparcament de patinets elèctrics on es puguin, no només llogar, sinó que també recarregar per tal que es trobin sempre en bones condicions d’ús. A més, es crearà  una xarxa i aplicació informàtica per tal de gestionar-ne tot el procés.

Una de les característiques que han fet possible l’assignació de l’ajuda és el fet de crear un projecte innovador i creatiu amb la col·laboració de l’Institut El Rincón de les Palmes, l’Institut Bernat el Ferrer, de Molins de Rei i l’empresa Furious Koalas, SL, de Ciudad Real. Igualment, es treballarà conjuntament amb empresa i instituts incloent-ne l’alumnat i el professorat.

Us anirem informant de la progressió del projecte que ha de finalitzar al març del 2021.