Cessió de motocicletes

El Departament d’Interior, en col·laboració amb el Departament d’Educació, ha cedit tres motocicletes al departament d’automoció perquè els alumnes realitzin pràctiques, tal com especifica el currículum d’electromecànica de vehicles.