Segona fase d’admissió als cicles d’FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula)

Destinataris: només poden participar en aquesta fase d’admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Oferta de places: només s’inclouen en aquesta fase les places vacants del primer procés d’assignació (és a dir, les places no ocupades de l’oferta final aprovada el 7 i el 16 de juliol, per als cicles de grau mitjà i grau superior, respectivament).

Novetats al calendari:

  • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2021 (Departament d’Educació).
  • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió (ampliació de peticions): del 2 al 6 de setembre de 2021 (Departament d’Educació).
  • Publicació d’admesos al centre: 7 de setembre de 2021.

 

La matricula es realitzarà a la  SECRETARIA   del Centre els dies  7, 9 i 10  de setembre de 2021 en horari de 9.30 a 13.00 hores.

Recordeu que abans de matricular-se heu de recollir la documentació a CONSERGERIA de l’Institut