Revista Fonendo

La revista de cicles  formatius, del Institut de Sales,  El Fonendo va néixer per commemorar el 10è aniversari de la implantació al nostre centre  dels cicles formatius. El que sabem es que amb aquesta publicació hem encetat un nou procés de comunicació entre el professorat, els alumnes i altres estaments del centre i de la comunitat educativa; tot per donar una visió del que fem i farem. Segur que falten més seccions, més fotos, més informacions… però per alguna cosa es comença. La periodicitat vindrà marcada per els esdeveniments, però en principi començarem amb dos números per cada curs: un per Nadal i altre per Sant Jordi. La publicació, esta oberta a tothom el que vulgui col.laborar. Esperen que us agradi i de ben segur que anirem millorant.

Gaudiu dels números publicats!