Projectes de centre

PROJECTE ILEC
El Projecte d’Impuls a la Lectura es va iniciar al curs 2012. És un projecte complementari del que ja es feia al centre del “Gust per la Lectura” des del 2008 i pretén fomentar l’hàbit lector i la comprensió lectora dels alumnes a 1r i 2n d’ESO. Les activitats lligades al projecte van des de la lectura i proposta de llibres entre els participants i la visita d’escriptors de llibres llegits, a sessions de teatre dins i fora del centre, a la creació del portafolis de lectura i tantes altres.

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT
Des de fa uns anys, juntament amb l’AMPA, estem duent a terme el projecte de reutilització dels llibre de text a l’ESO. Aquest projecte suposa un estalvi al voltant del 60 % en l’adquisició dels llibres de text, així com també garanteix a tots els alumnes l’adquisició dels material de text bàsic.

PROJECTE “ESPORT A L’ESCOLA”
Projecte promogut des de la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació amb l’objectiu de millorar l’activitat esportiva, la cohesió social i la salut dels nois i noies. Des d’aquest projecte s’ha iniciat una acció de promoció de l’esport adreçat als alumnes de l’Escola Dr. Trueta i l’Escola Pau Casals dins el programa de l’Ajuntament de Viladecans “l’Escola al barri”.

PROJECTE ESCOLA VERDA
Aquest projecte es desenvolupa des de l’any 2007. L’any 2009 es va aconseguir el distintiu d’Escola Verda. Des d’aleshores s’han dut a terme diverses actuacions per aconseguir els objectius previstos, des de l’hort i el compostatge fins al projecte de reciclatge de residus. Sempre amb la intenció de fer del nostre entorn un espai el més sostenible possible.

PROJECTE ÒRBITA
Projecte de ciutat promogut des del Pla Educatiu d’Entorn a través de la Xarxa Educativa. Mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Viladecans i el Departament d’Educació s’ofereixen estades en empreses del municipi a alumnes amb risc d’abandó escolar per motivar-los coneixent el món laboral i la necessitat que tenen d’estar formats per fer una inserció laboral adequada.

PROJECTE “SHARING TO LEARN”
Projecte d’innovació en llengües estrangeres en col·laboració amb les escoles Pau Casals i Doctor Trueta, sorgit del treball en xarxa del municipi entre Primària i Secundària. Alumnes voluntaris de 1r de batxillerat amb un bon nivell d’anglès, una o dues tardes a les escoles, fan de Language Assistants (ajudants lingüístics) amb els nens de 5è i 6è de primària sempre amb la col·laboració del professor especialista de l’escola.

PROJECTE PADRINS DE LECTURA
Projecte compartit amb l’escola Pau Casals. Alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’insitut fan una sessió setmanal de lectura amb alumnes de 1r, 2n i 3r de primària. Aquesta activitat té per objectiu fomentar el plaer de la lectura i millorar el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura, així com reforçar l’autonomia, responsabilitat i autoestima dels alumnes de secundària.

PROJECTE DE “PREVENCIÓ D’ABSENTISME ESCOLAR”
Projecte promogut des del Pla d’Educatiu d’Entorn per prevenir l’absentisme escolar. Setmanalment la professional del projecte juntament amb la professional de referència dels centres fan un seguiment d’aquells alumnes que presenten comportaments que poden derivar en absentisme escolar.

PROJECTE ESCOLA OBERTA AL BARRI
Aquest projecte es compon de dues vessants principals: l’obertura de la biblioteca Ia Biblioteca Isabel de Villena al barri i d’altra la col·laboració amb l’associació de veïns per tal de mantenir el nostre hort escolar.

PROJECTE MART XXI
Des de l’Universitat Politècnica de Catalunya del Campus de Castelldefels s’organitza una activitat per fomentar la motivació i l’interès dels alumnes pels estudis de branques científiques i tecnològiques. El projecte consisteix en treballar com seria la vida a Mart. Participen tots els centres de secundària de Viladecans.

PROJECTE DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
El centre col·labora amb les Universitats en la realització Màster del Professorat  per a la formació dels  dels futurs professors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a través dels Practicums que realitzen al centre.

PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA
És un projecte que pretén  aconseguir, a través de la millora de la gestió, la màxima qualitat  en el processos propis del centre. Els objectius es centren en:

• Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i família.
• Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a Institut d’Educació Secundària i Post Obligatòria.
• Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció.
• La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.