LLISTAT BAREM PROVISIONAL ESO

S’ha detectat una incidència en el llistat del barem provisional que fa que alguns alumnes que tenen la sol.licitud validada no surtin en aquest  quan coincideix que hi ha un altre alumne, que té el mateix codi anonimitzat de sol.licitud, que ha demanat en mateix ensenyament i nivell.

La consulta dels resultats a través del web ESTUDIAR A CATALUNYA funciona correctament i surten les dades de totes les sol.licituds validades.

Estan treballant per resoldre la incidència al més aviat possible.

Quan el llistat es generi correctament ja el penjarem.

Disculpeu les molèsties i moltes gràcies. per la vostra col·laboració.

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESTUDIS POSTOBLIGATÒRIS

 

Durant les pròximes setmanes s’han de realitzar les preinscripcions als estudis postobligatòris. El calendari, tant de preinscripcions com de matrícules és el que teniu a sota.

 

Batxillerat

 

Preinscripció: del 27 de maig al 3 de juny

Matrícula ordinària: del 8 al 14 de juliol

Matrícula extraordinària: del 7 al 10 de setembre

 

Cicles formatius de grau mitjà

Preinscripció: del 2 al 8 de juny

Matrícula: de l’1 al 7 de setembre

 

Cicles formatius de grau superior

 

Preinscripció: del 10 al 17 de juny

Matrícula: de l’1 al 7 de setembre

Oferta de places

 

Es pot consultar a mapaescolar.gencat.cat

Consultes i ajuda per a emplenar la sol·licitud

 

Envieu un correu electrònic a secretaria.sales@gmail.com

També podeu trucar ( només si es imprescindible ) al 648267303 ( de 10.30h a 13.30 h)

Tota la informació relativa a la preinscripció

 

La trobareu a la web del Departament d’Educació, a l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat

 

Preinscripció ESO curs 2020-21

El dimecres, 13 de maig, comença la preinscripció per l’Ensenyament Secundari Obligatori als centres educatius. Des del dia 13 fins al 18 la presentació de sol·licituds es farà exclusivament de forma telemàtica i des del dia 19 fins el 22 també es podrà fer personant-se físicament al centre de primera petició. En aquest segon cas, s’haurà de demanar obligatòriament cita prèvia.

Oferta de places de l’Institut Sales

 

http://mapaescolar.gencat.cat/.

 

Preinscripció telemàtica

 • Del 13 al 22 de maig
 • A l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat
 • AJUDA en cas de dubtes a secretaria.sales@gmail.com preferiblement
 • AJUDA (només si és imprescindible) al 648 26 73 03 (de 10.30h a 13.30h)
 • Un cop emplenat el formulari heu d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada a secretaria.sales@gmail.com. La documentació a enviar és la següent:
 • DNI, NIE o passaport de pare i mare, tutor/a.
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si és major de 14 anys o si el té encara de ser menor de 14 anys
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acollida en família o institució, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que ho acrediti
 • Rebreu confirmació de recepció.

 

 

Preinscripció presencial

 • NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS.No està permès fer cap altre tràmit que no sigui la preinscripció.
 • Del 19 al 22 de maig. Exclusivament amb cita prèvia
 • HORARI: El 19, 20,21 i 22 de 9.00h a 13.30h i el 19 de maig de 15.00h a 18.30h.
 • 1 sola persona amb mascareta, bolígraf, guants i amb la sol·licitud i la documentació preparades. No es permetrà l’accés a les instal·lacions a ningú que no respecti les mesures sanitàries.
 • Documentació que heu de presentar:
 • Sol·licitud emplenada i signada
 • DNI, NIE o passaport de pare i mare, tutor/a. 
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si és major de 14 anys o si el té encara de ser menor de 14 anys
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acollida en família o institució, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que ho acrediti.
 • Demanar cita prèvia a l’aplicació:  https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08034621
 • Demanar cita prèvia per telèfon: 648 26 73 03 (de 10.30h a 13.30h)

 

Tota la informació relativa a la preinscripció

La trobareu a la web del Departament d’Educació, a l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO

Informació sobre la preinscripció EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA (ESO) al  següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
TERMINIS:
La preinscripció telemàtica:   13  al  22  MAIG 2020.
La preinscripció presencial amb cita prèvia: 19  al  22  MAIG 2020.
L’horari d’atenció al public serà de 9h a 13:30h.
A l’enllaç trobareu  la sol.licitud.
El resguard i la documentació… Llegeix més»