Mediació escolar

Durant el curs 2007-2008, un grup format per professorat, pares, mares i alumnat del centre, vam realitzar un curs sobre Mediació Escolar. Aquest, va estar impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de poder aplicar aquesta tècnica en la resolució dels conflictes que es puguin produir en les relacions interpersonals que es desenvolupen en el nostre centre educatiu.

La mediació  entre persones en  situació de conflicte suposa una gran aportació a la cultura del diàleg, el consens i la pau. Mitjançant aquestes tècniques, els nois i noies desenvolupen habilitats que els permeten fer front per si mateixos als conflictes que, de manera natural, viuran al llarg de la seva vida.

La mediació té en compte  elements com:

–    Totes les persones som diferents i valuoses. La diversitat de maneres de fer i pensar és una riquesa humana: no es tracta de canviar les persones ni les seves idees.

–    Els conflictes formen part natural de la vida. Cal aprendre a conviure-hi, afrontar-los i resoldre’ls.

–    Cal crear consens per ajudar a evitar enfrontaments inútils.

–    Cal actuar preventivament abans que un conflicte es faci massa gran.

–    La violència no porta enlloc.

La mediació parteix d’aquests principis bàsics:

–    Respecta i no substitueix la normativa escolar.

–    Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat personal per al manteniment d’un clima pacífic.

–    És confidencial.

–    Cadascú pot defensar els seus punts de vista.

–    Ajuda a canvia allò que no funciona.

–    Tothom ha de sortir guanyant.

Els mediadors escolten i ajuden a que les persones en conflicte puguin arribar a trobar una solució justa. Els mediadors no critiquen, no jutgen, no imposen càstigs ni donen consells. Són persones que formen part de la nostra comunitat educativa: professors, alumnes, pares i mares, que s’han preparat per ajudar-vos.

Al següent vídeo teniu una petita mostra del que pot ser una mediació:

L’espai escollit com a sala de Servei de Mediació va ser l’Aula d’Acollida, un espai tranquil i còmode. Està ubicat a la segona planta, la qual cosa beneficia tant a la confidencialitat de qui utilitza el servei de mediació, com a la tranquil·litat, ja que com les mediacions es fan a l’hora del pati, no hi ha xivarri al voltant.

Durant el curs 2008-2009 es va posar en marxa el Servei de Mediació Escolar de l’Institut Sales. Va tenir una molt bona acollida, es van fer un total de 10 mediacions, en les que es van veure implicats 24 alumnes, la majoria corresponents als cursos de primer i segon d’ESO., que és on hi ha normalment més malentesos, i també són les mediacions que donen millor resultat a llarg termini.

La valoració del Servei de Mediació ha estat molt positiva.  És efectiva en un 90% dels casos. De forma general, els acords es compleixen i mantenen, la qual cosa repercuteix de forma positiva en la millora de la convivència en la comunitat educativa.

Els alumnes que han fet ús del mateix, ho veuen com una eina molt útil per resoldre els conflictes: els obliga a reflexionar sobre la situació produïda, a prendre consciència de les seves accions i de les conseqüències que se’n deriven, així com també aprenen a posar en pràctica l’escolta activa.

Durant el primer curs en que es va posar en marxa el Servei de Mediació els alumnes hi anaven quan els hi ho recomanava algun professor, a hores d’ara, la gran majoria de les mediacions fetes han estat per iniciativa dels mateixos alumnes, que veuen i senten aquest servei com un espai objectiu per exposar la situació conflictiva, i d’on surten amb un acord satisfactori i positiu per ambdues parts.