Història

L’IES de Sales comença la seva trajectòria el curs 1978-1979 amb el nom de Instituto Nacional de Bachillerato de Viladecans, a l’edifici de la Torre Roja, situat al parc del mateix nom.

Aquesta singular construcció senyorial del segle XII, que després va ser la seu de l’INEM, era llavors compartida per diferents ens públics; d’una banda, pel claustre de professors (menys de 10 en aquells moments) i l’alumnat. D’altra banda, la resta de l’edifici allotjava les dependències de la comissaria de policia municipal.

El 1978 té lloc una sessió extraordinària de l’Ajuntament de Viladecans per a la cessió de terrenys destinats a equipaments comunitaris i dotacions al Barri de Sales, on posteriorment s’hauria de construir el nou Institut.

El juny del 1985 es va construir la base de l’edifici actual, al carrer Antonio Machado s/n, ara número 43. Aquest edifici inicial ha tingut dues ampliacions, la primera va incorporar dos seccions a la zona oest i amb la segona, acabada l’any 2012, es va fer l’ampliació de la zona est i l’edifici extern del gimnàs, conferint així l’estructura actual.

El curs 1996-1997 es va implantar a l’Institut de Sales el nou sistema educatiu de l’ESO, i el curs 2000-2001 s’implanten els Cicles formatius de  la Família de Sanitat, conformant una nova tipologia de centre que és el que actualment existeix.