Programes internacionals

cat_32   esp_32   ang_32  fra_32

El nostre centre ha estat sempre molt interessat en crear noves associacions a tot el món, especialment a Europa. La participació del nostre Institut en projectes internacionals s’inicia l’any 2000 amb el projecte Lingua-e, a aquest li van seguir dos projectes Comenius en els períodes 2003-2005 i 2011-2013.

Volem reforçar la nostra activitat internacional participant en els programes de mobilitat dels nostres estudiants d’Educació Superior (Graus superiors de Formació Professional), ja que considerem que aquestes experiències milloraran les seves competències professionals i lingüístiques i amb això milloraran les seves possibilitats d’inserció laboral.

Juntament amb la potenciació de la mobilitat dels estudiants ens proposem seguir impulsant la mobilitat del professorat ja que considerem que aquesta constitueix una peça clau en la modernització de l’educació i en la millora de la qualitat educativa .

És per tot això que hem sol·licitat la Carta Erasmus, requisit imprescindible per accedir als projectes de mobilitat i cooperació del programa Erasmus +.

Sol·licitud ECHE, apartat D

Institut de Sales ECHE (Castellano)

Institut de Sales ECHE (English)

 

logo_eacea logo_erasmus logo_oapee

logo_europass logo_xanascat logo_ub