Documents de declaracions responsables i gestió de proves covid-19

A l’apartat de Normes i funcionament curs 2020-21 podeu trobar els impresos per a les declaracions responsables en relació a el covid-19 i l’autorització sobre la gestió del covid-19 al centre, que han de signar totes les famílies del centre, i que els hem fet arribar per correu amb anterioritat.

També les tenen disponibles als següents enllaços:

Declaració responsable per a alumnes menors de 18 anys

Declaració responsable per a alumnes majors de 18 anys

Autorització de la gestió del covid-19 al centre

Pla d’organització de centre

Ja podeu consultar el nostre pla d’organització de centre per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia.

El podeu trobar a l’apartat de Normes i funcionament curs 2020-2021 del menú principal o a continuació:

INICI DE CURS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020-2021

DILLUNS 21 DE SETEMBRE

Rebuda d’alumnat:

 • MATI
 • 1r d’HBD de matí a les 9:30 hores al vestíbul. L’alumnat anirà a l’aula de documentació.
 • 2n d’HBD de matí a les 9:45 hores al vestíbul. L’alumnat anirà a la biblioteca.

 

 • TARDA
 • 1r de CFGS de tarda a les 15:30 hores al vestíbul. L’alumnat anirà a l’aula de tutoria.
 • 2n de CFGS de tarda a les 15:45 hores al vestíbul. L’alumnat anirà a l’aula tutoria.

Molt bon curs!

Demà dilluns, la majoria dels nostres alumnes inicien el curs. Serà un curs atípic, però ple d’aprenentatges per a la vida. Aprenentatges que, sigui com sigui, tots s’esforçaran per integrar. Aprenentatges que els faran més grans. L’acte d’aprendre és inherent a l’ésser humà i mai està exempt de dificultats. Sovint, com a aprenents, cometem errors. La millor manera de viure aquests errors és segurament com una oportunitat per seguir aprenent allò que encara no dominem. Recordem-nos això les vegades que faci falta.

Un d’aquests grans aprenentatges que esperem que es produeixin durant curs serà, sense dubte, la resiliència. És a dir, la capacitat d’adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant de qualsevol situació desfavorable. A l’institut, tots els que hi treballem, ens hem preparat per acollir-los de la millor manera possible i estem preparats per ajudar-los aquest nou repte.

Desitgem a tots els alumnes, les seves famílies i a tota la comunitat educativa de l’institut de Sales un molt bon curs.

Llista d’espera i procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

El dia 9 de setembre de 2020 s’adjudicaran les places vacants segons la llista d’espera  seguint un ordre estricte i rigorós de la mateixa llista.  Es realitzarà al gimnàs del centre i en els horaris següents:

 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria ………………..     09:30h
 • CFGM Farmàcia i parafarmacia ………………………….10:00h
 • CFGS Higiene bucodental                  ………………..   10:30h
 • CFGS Dietètica                                      ……………….. 11:00h
 • CFGS Documentació i administración sanitàries .    11:30h

Les persones disposaran de 24 h per formalitzar el tràmit de la matrícula de la mateixa manera que s’indica a l’apartat de matrícula, i si  encara ens queden places vacants, continuarem amb la gestió de la llista fins a cobrir les places a cada grup.

 

DIETÈTICA: INSTRUCCIONS DE MATRICULACIÓ

EL DIA DE LA MATRICULA PORTEU LA DOCUMENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ EN FORMAT PAPER.

 1. Recollir els impresos de matrícula disponibles a la consergeria del centre el 31 de juliol  o descarregar-los en el següent enllaç:

Full matrícula alumnes nous Dietètica LOGSE 2020-2021

2. Si li es aplicable algun dels supòsits de bonificació o d’exempció preparar els documents justificatius. No es poden acumular dues bonificacions.

3. Abonar l’import per ingressar al compte corrent indicat pel centre tant de la taxa com del material especificat al full de matriculació ( mitjançant codi de barres, indicant : Nom, Cognoms, Curs i import a abonar).

Descarregar el codi de barres al següent enllaç:

CFGS DIETETICA MATERIAL

Taxes cicles formatius

4. En cas de ser major de 28 anys, o complir-los a partir del 1 de setembre del 2021, abonar l’import de l’assegurança escolar ( mitjançant codi de barres, indicant : Nom, Cognoms, Curs i import a abonar: 12€).

Descarregar el codi de barres al següent enllaç:

ASSEGURANÇA ESCOLAR

5. Cal presentar a la secretaria del centre:

 • Sol·licitud de matrícula.
 • Els comprovants d’haver abonat  els imports de la matrícula, del material  i de l’assegurança escolar.
 • Els justificants de la bonificació o l’exempció practicada, si escau.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Els supòsits següents tenen una bonificació del 50%:

 1. Persones membres de famílies nombroses i famílies monoparentals. S’ha d’acreditar amb el títol de família nombrosa o monoparental
 2. Persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. S’ha d’acreditar amb la resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.
 3. Persones que en el mateix curs acadèmic en què es matriculin tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport . S’ha d’acreditar amb la resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.

 

Queden exemptes de pagar el preu públic per matriculació:

 1. Persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. S’ha d’acreditar amb el títol de família nombrosa.
 2. Persones que posseeixin la declaració legal de discapacitat en un grau igual o superior al 33%. S’ha d’acreditar amb el certificat de discapacitat .
 3. Persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’ha d’acreditar amb un certificat de l’administració corresponent.
 4. Víctimes d’actes terroristes. S’ha d’acreditar amb certificat de l’administració corresponent.
 5. Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania. S’ha d’acreditar amb un certificat de l’administració corresponent.
 6. Persones víctimes de violència de gènere. S’ha d’acreditar.
 7. Persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor al batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat.
 8. Alumnes guanyadors del premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, de formació professional, dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments professionals de música o professionals de dansa, en els termes establerts per la normativa.
 9. Persones menors tutelades o persones ex tutelades menors de 21 anys. S’ha d’acreditar mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

 

 

Si esteu interessats en fer-vos socis de l’AMPA  descarregueu la carta de benvinguda i seguiu les instruccions:

AMPA carta de benvinguda a les famílies 2020

Asiya Acharki i Elham Kaddouri, de l’Institut de Sales de Viladecans, guanyen el segon premi del Talent 2020

Aquest dimecres 22 de juliol ha tingut lloc la gala final del concurs d’emprenedoria Talent a les Aules on les alumnes Asiya i Elham de 2n del CFGS d’Higiene Bucodental han guanyat el segon premi amb el seu projecte DiverDent, una funda per al raspall… Llegeix més»

ENLLAÇ VENDA LLIBRES BATXILLERAT CICLES FORMATIUS

 

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem l’enllaç per accedir a la plataforma de venda de llibres per al batxillerat i els Cicles Formatius.
http://escoles.distriaula.cat/ampaiesdesales

Dades de pagament:

– Entitat: OPENBANK (GRUPO SANTANDER)

– Número de compte: IBAN: ES28 0073 0100 5505 0601 9749

– Quantitat: 20€

Per poder comprar els llibres a través del web, s’ha de ser soci de l’AMPA. Aquelles famílies que no ho siguin hauran de pagar l’import sencer i, si després es fan socis, se’ls retornarà el percentatge de descompte que s’aplica als socis.

– Mètodes de pagament:

 • Transferència Bancaria.
 • Finestreta ( en efectiu sucursal Banco Santander )
 • Targeta bancària del Banco Santander o Openbank

 

IMPORTANT: Es imprescindible posar el nom de l’alumne i curs.

 

 

Preinscripció Cicles Formatius

Les dates de la preinscripció dels cicles formatius de moment es desconeix però anirem informant i penjant tota la informació que ens arribi.
Degut a la situació excepcional que vivim enguany no hi haura jornada de portes obertes presencial. Tota la informació i material l’inclourem a… Llegeix més»