Organigrama

Per a conèixer més informació sobre el Consell Escolar podeu consultar què és i quines són les seves funcions al  Departament d’Ensenyament.