Política de qualitat

La política de qualitat de l’Institut Sales ha estat des de la seva fundació, i estarà en el futur, orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en particular, i de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora continua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

L’Institut forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Ensenyament des del curs 2010-2011, encaminat a aconseguir una educació de millor qualitat. La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de qualitat basat en la Norma ISO 9001, que es gestiona per processos, garanteix el compliment d’aquest objectiu i abasta a tota l’oferta educativa. En aquest sistema no esta previst aplicar el punt 8.3 de disseny. La nostra política d’institut contempla com a referents, els següents:

  •  La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
  • La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
  • La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.
  • La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat.
  • L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut, els aspectes medio-ambientals i les accions preventives envers la seguretat dels treballadors i alumnes del centre.
  • La dimensió personal del professorat i del PAS afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • L’interès per acomplir i millorar els requisits establerts per l’Administració Educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació, com les normes de prevenció i les medio-ambientals, de tal manera que assegurin la reducció dels riscos laborals, l’eliminació de la sinistralitat i puguin preveure i evitar o minimitzar els possibles efectes contaminants.