Qualifica’t

Durant el mes de setembre no està previst fer cap de les convocatòries següents:
– Qualifica’t: reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.