PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ASSIGNACIÓ

ALUMNES  ASSIGNATS:

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 30/07/2020 (GRAU MITJÀ):

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES CM

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 30/07/2020 (GRAU SUPERIOR):

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES (2) CS

LLISTA D’ESPERA:

Llista d’espera de GRAU MITJÀ:

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA CM

Llista d’espera de GRAU SUPERIOR:

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (1) CS

ALUMNES PREINSCRITS:

Alumnes preinscrits al centre 30/07/2020 (GRAU MITJÀ)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME CM

Alumnes preinscrits al centre 30/07/2020 (GRAU SUPERIOR)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME (2) CS