Informacions i documentació relativa a la secretaria del centre.

 Documentació relativa al procés de licitació del servei de neteja 2018-2

2_PCA_neteja_2018-2. v2

3_PPT_servei_neteja 2018-2

models documents

Data límit de presentació propostes: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 13:30 hores de l’últim dia. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al següent dia hàbil.

L’institut per la NO VIOLÈNCIA i la PAU


El passat 2 d’octubre, a les 12 del migdia, responent a  la demanda que va fer la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, es va celebrar un acte conjunt al pati del nostre centre, en favor de la pau i la no… Llegeix més»

Portes obertes de cicles formatius i batxillerat

Es publiquen les bases per a la contactació del Servei de Neteja de l’INSTITUT DE SALES.

Termini de presentació de les propostes: 15 dies naturals a partir de la publicació al web de l’anunci de licitació, (Data publicació al web corporatiu 04/05/2017).

Les empreses interessades hauran de posar-se en contacte amb el secretari del centre per tal de sol·licitar la documentació pertinent per poder fer les propostes. telf 936582012.

REsolució inici exp 2017-1 (INS DE SALES)

Anunci 2017-1 (INS DE SALES)

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE NETEJA INSTITUT DE SALES.

Resolució adjudicació contracte neteja exp 2017-1

 

PORTES OBERTES CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT.

Us comuniquem que les portes obertes per a batxillerat i cicles formatius relatives a la preinscripció pel curs 2017-2018 són els dies:

Cicles Formatius:

     Dimarts, 9 de maig de 2017 a les 17:30h

Batxillerat: 

     Dijous, 11 de maig de 2017 a les 17:30h

Si voleu més informació relativa al procés de preinscripció podeu consultar el web d’Ensenyament.