Informacions proves d’accés a Cicles Formatius 2021

INFORMACIÓ GRAU MITJÀ

Presentació de documentació complementària al centre:

del 14 al 27 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos/exclosos:

a partir del 30 d’abril de 2021

PROVA ACCÉS CFGM:

dimecres 5 de maig 2021(15:30h)

MATERIAL PROVA D’ACCÉS GRAU MITJÀ

MATÈRIA

MATERIAL ESPECÍFIC

Competència social i ciutadana

Calculadora

Competència matemàtica

Llapis

Goma d’esborrar

Regle

Escaire

Transportador d’angles

Tres llapis de colors diferents

Calculadora

Competència d’interacció amb el món físic

Calculadora

Competència en tecnologies

Calculadora

INFORMACIÓ GRAU SUPERIOR

Presentació de documentació complementària al centre:

del 15 al 28 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos/exclosos:

a partir del 5 de maig de 2021

PART COMUNA PROVA:

dimecres 12 de maig 2021 (15:30)

PART ESPECÍFICA PROVA:

dijous 13 de maig 2021 (15:30)

MATERIAL PROVA D’ACCÉS GRAU SUPERIOR

MATÈRIA

MATERIAL ESPECÍFIC

PART COMUNA

Matemàtiques

Llapis

Goma d’esborrar

Compàs

Regle graduat

Semicercle graduat (transportador)

Calculadora científica

PART ESPECÍFICA

Biologia

Calculadora científica

Ciències de la terra i del medi ambient

Calculadora científica

Regle graduat

Llapis

Goma d’esborrar

Dos llapis de colors

Química

Calculadora científica

Física

Calculadora científica

Regle graduat

Llapis

Goma d’esborrar

Tecnologia industrial

Calculadora científica

Dibuix tècnic

Llapis HB

Goma d’esborrar

Regle graduat

Joc d’escaire i cartabó

Compàs

Cinta adhesiva

Geografia

Calculadora científica

Economia de l’empresa

Calculadora científica

Més informació als següents enllaços:

Cicles Formatius Grau Mitjà

Cicles Formatius Grau Superior