Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.

El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada.

Pot accedir als cicles de grau mitjà qui disposi dels següents estudis:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació superior.
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a grau mitjà.

Per poder realitzar aquesta prova cal tenir disset anys d’edat l’any de realització de la prova.

Titulació: Tècnic/a de la professió corresponent.

Modalitat: Presencial.

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Mitjà  Hores
Activitats físiques i esportives Tècnic en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural 1.400
Electricitat i electrònica Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques 2.000
Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic d’atenció a persones en situació de dependència 2.000