Erasmus+ 2016-2018: Highway to Europe

Project: Highway to Europe

L’Institut Joan Coromines de Pineda de Mar participarà en el programa Erasmus+.

Una estratègia d’Educació i Formació que engloba totes les iniciatives educatives d’orientació acadèmica i laboral de l’alumnat. El programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara idea d’obrir-se a altres països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i oportunitats laborals dels estudiants.

La finalitat del projecte és: incentivar una integració en la cultura europea, així com conèixer altres maneres de pensar, viure, treballar i organitzar-se en la diversitat cultural dins la globalitat.

El projecte és de 2 anys i està adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, en total són 24 alumnes del nostre centre. La llengua d’implementació del projecte és l’anglès i els països integrants són: Suècia, Finlàndia, Estònia, Alemanya, i Espanya.

Pineda de Mar –

ESPANYA

Haapsalu –

ESTÒNIA

estonia

Västeras –

SUÈCIA

suecia

Wolfsburg – ALEMANYA

alemanya

Tampere – FINLÀNDIA

finlandia

Els documents organitzatius que desenvolupen i despleguen els protocols d’actuació i comunicació dins del projecte es recullen a continuació: