Incentivem la lectura en l’alumnat i la interacció, perquè no només puguin fer comentaris sinó també esdevenir col·laboradors del web, parlant des de la seva experiència com a lectors i engrescant altres alumnes a compartir experiències al voltant de la lectura.