#25N ⛔️Violència de Gènere

Manifest per a contribuir a l’eradicació de la violència de gènere des de la nostra comunitat educativa

Des de l’institut Joan Coromines, de Pineda de Mar, volem ajudar a la sensibilització de l’alumnat envers la violencia de gènere i també volem contribuir a la prevenció de la violència de gènere en la joventut i en l’edat adulta, amb un seguit d’actuacions com a centre educatiu:

  • Ens comprometem a una formació integral i indiscriminatòria de l’alumnat quant a sexe, creences, procedències i gustos, potenciant en la joventut la tolerància davant les diferències.
  • Ens declarem fermament a favor de les víctimes i dels col.lectius que les recolzen i en contra dels maltractadors, ajudant  aquelles persones en situació de maltractament a denunciar els abusos i trencar el silenci, essent també observadors de conductes primigènies en l’adolescència que poden devenir en conductes més agressives en el futur.
  • Ens comprometem a desmitificar els models amorosos desiguals i d’atractiu que segueixen pautes de masculinitat hegemònica, per tal d’evitar qualsevol tipus de violència en les relacions en l’adolescència, tant en les relacions estables com en les esporàdiques.
  • Es treballarà l’autoestima dels i les adolescents, per prevenir posteriors conductes de dependència afectiva.
  • Vigilarem i potenciarem l’ús no sexista de la llengua, i si cal també revisarem els àmbits curriculars, com apunta la llei Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • Concretitzarem una sèrie d’activitats que commemorin el Dia, com ara la recomanació de lectures específiques, participació en concursos contra la violencia de gènere i potenciarem un debat i una reflexió al voltant d’aquest tema a partir de cançons, anuncis, produccions escrites pròpies, etc. .

En conclusió, creiem que des de l’adolescència és molt important tallar d’arrel algunes d’aquestes conductes, i com a comunitat educativa tenim la potestat i el deure de contribuir a desmuntar les creences i els estereotips culturals que degeneren en la violència vers les dones, fent una pressió inversa davant aquests estereotips. Creiem fermament en el nostre paper formador preventiu dins la societat.

violenciamasclista

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>