Organigrama

CURS 2021-22

Equip directiu:

CÀRREC NOM EMAIL
Directora Carme Clarós cclaros@inscarrasco.cat
Cap d’estudis Montse Valls mvalls@inscarrasco.cat
Coordinadora pedagògica Raquel Martínez rmartinez@inscarrasco.cat
Secretari Ricard Orihuela rorihuela@inscarrasco.cat

Càrrecs de coordinació i responsabilitats

CÀRREC NOM EMAIL
Coordinació ESO Bet Ramallo betramallo@inscarrasco.cat
Coordinació Batxillerat Mireia Rigau mrigau@inscarrasco.cat
Coordinació informàtica Xavier Jiménez xjimenez@inscarrasco.cat
Coordinació riscos laborals
Coordinació LIC
Responsable activitats i serveis escolar
Responsable de festes i esdeveniments
Responsable de comunicació 2.0 Ricard Orihuela rorihuela@inscarrasco.cat
Responsable d’escoles + sostenibles Elisenda Ramallo eramallo@inscarrasco.cat
Responsable de mediació Ferran González fgonzalez@inscarrasco.cat
Responsable de mentoria
Responsable de Pla Lector Victoria Rivero vrivero@inscarrasco.cat
Responsable mobilitat internacional Emilie Lerin elerin@inscarrasco.cat
Responsable revista digital
Responsable TAC Xavier Jiménez xjimenez@inscarrasco.cat
Responsable temps d’esbarjo
Responsable XCB Virginia Marugan

Caps de Departament

CAP DEPARTAMENT NOM EMAIL
Ciències experimentals
Ciències socials Marta Farràs mfarras@inscarrasco.cat
Educació física
Àmbit artístic
Llengua castellana Vicente Santolaria vsantolaria@inscarrasco.cat
Llengua catalana
Llengües estrangeres Emilie Lerin elerin@inscarrasco.cat
Matemàtiques Silvia Bielsa sbielsa@inscarrasco.cat
Tecnologia Yolanda Ferran yferran@inscarrasco.cat