Projectes

Impuls de la competència lingüística en llengües estrangeres

En el nostre centre, la potenciació de les llengües estrangeres ha estat sempre una línia prioritària:

 • treball globalitzat (TG) a 1r d’ESO: Back to the past: A journey through ancient civilizations. Ciències socials, Tecnologia i Llengua anglesa
 • treball globalitzat (TG) a 2n d’ESO: Una altra manera de viure Ciències socials, Tecnologia, Ciències Naturals i Llengua anglesa
 • matèria de Ciències socials i la de Tecnologia amb perfil lingüístic en llengua anglesa
 • optativa 2n d’ESO: Programa Global Scholars (en llengua anglesa)
 • continuem amb la implementació del Programa de certificació de llengües estrangeres (B1 i B2 en llengua anglesa) que implica una col·laboració estreta amb l’EOI de Vall d’Hebron
 • preparació de les proves DELF en llengua francesa (A2 i B1)
 • consolidació del projecte intercanvi amb França a 3r d’ESO
 • consolidació de l’estada de 4t d’ESO a Londres
 • projecte Erasmus+ KA229 a ESO i 1r de batxillerat  Green School Better Life / L’école en vert, la vie en mieux!
 • plataforma e-Twinning en llengua francesa

 

Participació a la Xarxa de Competències Bàsiques

Des del curs 2018-2019 formem part de la Xarxa de competències bàsiques (XCB), fet que ens permet:

 • formar dues professores del centre (coordinadores) en aquesta Xarxa
 • disposar d’un equip impulsor i dinamitzador del treball competencial al centre
 • crear noves metodologies de treball relacionades amb l’aprenentatge competencial i l’avaluació formadora i formativa de l’alumnat
 • promoció i elaboració d’activitats competencials
 • proposta d’objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació que permeten conèixer el nivell d’assoliment de les competències de l’alumnat
 • disseny i posada en pràctica d’activitats d’autoavaluació i coavaluació perquè l’alumnat sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge
 • desenvolupament i implementació d’activitats transversals i treball globalitzat
 • compartir experiències de treball amb altres escoles i instituts

Projecte esbarjo per dotar d’un cert contingut educatiu durant l’hora del pati:

Des del curs 2018-2019 no està permès l’ús del telèfon mòbil a l’hora d’esbarjo. És per aquest motiu que s’han habilitat els espais del pati, menjador i biblioteca per acollir l’alumnat d’ESO durant aquesta mitja hora.

 • la comissió d’esbarjo està  formada per tres professors del centre
 • oferir jocs de taula i material per a l’esbarjo: porteries de futbol, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet, pilotes, cordes, jocs de cartes, escacs, parxís, etc.

 

Pla lector

A l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera considerem que el món dels llibres ha de ser el nostre món, que el nostre alumnat gaudirà d’un millor ensenyament si viu l’ambient de la lectura, i amb aquest anhel desenvolupem el projecte del Pla Lector amb diferents activitats, com per exemple:

 • concursos i certàmens com els Jocs Florals del Districte o el concurs Llegim ciència de la UVic
 • organització d’activitats entorn la diada de Sant Jordi (setmana cultural)
 • el projecte Lectures explosives. Clubs de lectura augmentada 4t d’ESO i a 2n d’ESO (departament de Llengua catalana i literatura)
 • els tallers d’escriptura creativa a 1r d’ESO
 • els tallers de booktràilers a 2n d’ESO
 • les visites d’autors de llibres que llegim als diferents cursos de l’ESO
 • els tallers de poesia de 3r d’ESO i d’interpretació poètica de 1r de Batxillerat al Cosmocaixa
 • l’assistència a obres teatrals a diferents cursos
 • Literàpolis a 3r d’ESO (departament de Llengua castellana i literatura) curs 2018-2019.

A més, mantenim una estreta col·laboració amb la Biblioteca de Vilapicina-Torre Llobeta i disposem de servei de préstec de llibres propi.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths)

L’objectiu principal és fomentar les vocacions cientificotecnològiques entre les noies.

 • xerrades de dones científiques dins els programes STEM amb tu i 100tífiques (curs 2018-2019)
 • visita al Parc científic de Barcelona dins el programa STEM en femení  (curs 2018-2019)
 • participació en el programa InspiraSTEAM (curs 2019-2020)
 • participació a l’activitat Visions STEAM anella (curs 2019-2020)

Potenciació de l’ús de les tecnologies digitals:

 • implementació del GSUITE
 • introducció de recursos TAC a cada àrea curricular
 • potenciació de l’ús de l’espai Moodle
 • millora de la connectivitat i de la xarxa informàtica de l’institut
 • figura del coordinador 2.0 que ha d’unificar eines digitals del centre (Moodle, sites, twitter, Clickedu…)
 • implementació del pla TAC
 • consolidació de la plataforma digital educativa Clickedu

 

Tutoria entre iguals (TEI)

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de padrí/tutor i del rol de tutorat/apadrinat) amb un objectiu comú, conegut i compartit, que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor. El seu objectiu és actuar com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar a educació primària i secundària. És per tant una estratègia educativa per a la convivència escolar, té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa.

Els objectius del programa són:

 • facilitar el procés d’integració dels nous alumnes (primer curs de secundària) al centre educatiu
 • tenir un referent (padrí o padrina), en aquest cas alumnes de segon cicle de secundària, per afavorir la integració i l’autoestima, i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions desconeguts
 • compensar el desequilibri de poder i de força, sempre presents a l’assetjament, entre agressor i víctima des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva
 • cohesionar la comunitat educativa del centre, i integrar i desenvolupar la TOLERÀNCIA ZERO com un tret d’identitat

 

Programa de mediació

La mediació s’ha d’entendre com un espai de comunicació on cadascú pot expressar les seves emocions i necessitats, amb l’objectiu de millorar la convivència i crear així un ambient adient per a l’aprenentatge, permetent alhora el creixement personal de l’alumnat.

En cas que la TEI no hagi donat els resultats esperats per a resolució d’un conflicte determinat, és aleshores quan entra en funcionament l’equip de mediadors (20 alumnes al nostre centre) per dur a terme un procés de mediació, que ajudarà els alumnes que tenen el conflicte a arribar a un acord que puguin complir per resoldre’l, o si més no minimitzar-ne les conseqüències.

Activitats relacionades amb el programa de mediació:

 • participació en la Jornada d’alumnat mediador de la ciutat de Barcelona
 • participació en el Programa de mediació entre iguals (Consorci d’Educació)
 • organització d’activitats d’intercanvi entre els alumnes dels centres de les escoles vinculades de primària i els alumnes de l’institut

 

Escoles + sostenibles

Des del curs 2016-2017 l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera formem part d’aquest programa, amb l’objectiu de fer del nostre centre i del seu entorn un espai més sostenible. Des d’aleshores hem anat implementant tot un ventall d’iniciatives i projectes que promouen la participació de tota la comunitat educativa:

 • participació en les formacions del programa d’Escoles més sostenibles
 • creació de la comissió de delegats verds
 • participació de l’alumnat en l’elecció d’iniciatives i projectes
 • implementació de projectes varis:
 • plantem plantes: col·locació i manteniment de jardineres al pati i a les aules (1r d’ESO)
 • embolcalls+sostenibles: participació en la microxarxa d’Embolcalls + sostenibles per promoure la conscienciació i l’ús d’embolcalls més sostenibles (2n d’ESO)
 • reducció del soroll: desenvolupament de tècniques que afavoreixen la reducció del soroll (3r d’ESO)
 • reduïm el paper: ús de contenidors de reciclatge de paper i capses que en permeten la reutilització (tota la comunitat educativa)
 • treball transversal:
 • participació de l’alumnat de 4t d’ESO en els diferents projectes
 • difusió de les accions dutes a terme per cada nivell a la resta del centre

Col·laboracions amb entitats locals diverses:

Des del centre participem en xerrades, tallers i activitats diverses en col·laboració amb altres entitats.

A l’ESO:

 • Fundació La Marató: xerrades de divulgació científica (enguany destinades a les malalties minoritàries)
 • APS UB: Programa “Compartir idees”, tallers sobre prejudicis i comunicació assertiva
 • Universitat Pompeu Fabra: estudi sobre noies gamers
 • Biblioteca Vilapicina-Torre Llobeta: activitats amb el centre ocupacional Can Carreras i l’associació ASENDI i preparació dels Treballs de síntesi i el Projecte de recerca
 • Punt JIP: tallers varis relacionats amb les emocions, els prejudicis, el consum responsable, contra la violència de gènere, l’orientació acadèmica i professional, les relacions sexoafectives i noves masculinitats
 • Amnistia Internacional: xerrades sobre drets i deures i situacions que els vulneren
 • Els espigoladors: taller de malbaratament alimentari
 • La Filmoteca de Catalunya: Filmoteca per a escoles
 • Estel: procés participatiu sobre urbanisme quotidià
 • Grup Eyrene: tallers relacionats amb els murs físics i mentals
 • Porta 22 – Barcelona Activa: tallers sobre interessos professionals
 • Agència de Salut Pública Barcelona: programes de promoció de la salut a l’institut en diferents nivells
 • Sida STUDI: xerrada sobre sexualitat saludable
 • Open arms: xerrades de sensibilització

A Batxillerat:

  • Recerca Fundació Solidaritat (UB): assessorament de Treballs de recerca per a l’alumnat
  • Institut Obert de Catalunya (IOC): matèries que el centre no pot oferir per raons organitzatives
  • Xarxa Vives d’Universitats: Lliga de debats
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)Facultat de Ciències Polítiques: Divendres de debat
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Programa Argó
  • Universitat de Barcelona (UB): programa FORCES d’assessorament de Treballs de recerca
  • Universitat de Barcelona (UB) – Institut de ciències de l’educació (ICE): xerrada-presentació de la guia pràctica per fer un bon Treball de Recerca
  • Tecnocampus (UPF): xerrada de presentació i orientació
  • Punt JIP: xerrades sobre mobilitat internacional
  • EUNCET: xerrada sobre Startups
  • Singularity Foundation (St, Peter’s School de Barcelona):  Game Jam
  • Singularity Foundation (St, Peter’s School de Barcelona i Fundación San Patricio): Model European Parlamentary (MEP)
  • Fundació MAGMA: Exporecerca Jove
  • EOI: curs de català per a nouvinguts
  • Fòrum Treballs de Recerca d’Horta-Guinardó