CLICKEDU

SISTEMA DE COMUNICACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Us presentem el sistema de comunicació amb què us fem arribar molta informació important durant el curs escolar (comunicacions dels tutors, faltes d’assistència, informacions de sortides escolars…)

Perquè aquesta comunicació sigui efectiva, cal que entreu a Clickedu i actualitzeu i/o corregiu les dades que considereu oportunes (noms mal escrits, adreces incorrectes, etc). Però, sobretot, cal que vetlleu perquè el telèfon mòbil i l’adreça electrònica (Email) del pare i mare o tutors legals siguin les correctes.

Com entrar a la plataforma Clickedu des d’un ordinador?

En primer lloc, cal anar a l’adreça https://insmanuelcarrasco.clickedu.eu

Si ho preferiu, també podeu clicar al botó  . Aquest botó el trobareu a la zona d’enllaços de la nostra pàgina web.

Accedireu a un quadre de diàleg en què haureu d’entrar el nom usuari i la contrasenya.

El nom d’usuari és el mateix per a tot el nucli familiar i correspon al nom d’usuari assignat a cada un dels alumnes matriculats al nostre institut. Normalment es forma amb la primera lletra del nom i el primer cognom de l’alumne/a.

En canvi, les contrasenyes són diferents. N’hi ha una per a l’alumne/a, una altra per al primer tutor legal i una tercera per al segon tutor legal.

El nom d’usuari i les tres contrasenyes us seran lliurades a la reunió de pares i mares d’inici de curs o les haureu de venir a buscar a la secretaria de l’institut.

Un cop hagueu entrat per primera vegada a la plataforma Clickedu us demanem que actualitzeu les dades que considereu oportunes o les que estiguin incorrectes.

Com introduir les dades complementàries al Clickedu?

Cal que, com a tutors legals dels vostres fills, entreu en el Clikedu amb la vostra pròpia contrasenya.

A continuació heu de clicar a sobre de La meva fitxa  (ho trobareu en el menú de l’esquerra de la vostra pantalla).

Un cop hagueu clicat a La meva fitxa  podreu accedir a la pantalla de modificació de dades personals. Cal que cliqueu a la quarta pestanya.

Si heu accedit al Clickedu amb contrasenya de tutor legal (pare o mare) podreu veure i modificar les dades personals que considereu oportunes (noms mal escrits, errors en adreces, actualitzacions…)

És molt important que escriviu a l’apartat Comunicació la vostra adreça de correu electrònic i el telèfon mòbil en què desitgeu rebre les notificacions de l’institut (faltes d’assistència, comunicacions diverses, sol·licituds d’entrevistes amb tutors orientadors, informacions de sortides, etc).

Si ho considereu oportú també podeu anotar l’adreça de correu electrònic i el telèfon mòbil del vostre fill en cas que en tingui. Penseu que en alguns casos pot ser important que disposem de l’adreça electrònica dels vostres fills.

 

Finalment, no oblideu validar tots els canvis i actualitzacions que heu fet clicant en el botó GUARDAR. Tots aquests canvis seran validats de forma automàtica des de Secretaria.

Per tal que hi hagi una molt bona comunicació amb els dos tutors legals us demanem que tots els responsables legals de l’alumne introdueixen les dades bàsiques de contacte (correu electrònic i el número de mòbil).

Un cop més us recordem que cada un dels tutors legals ha d’entrar a la plataforma Clickedu amb la seva contrasenya.

Tingueu en compte que els canvis introduits no són immediats ja que queden pendents de validació des de secretaria.

Una altra observació important. Cas que una família tingui més d’un fill/a matriculat en el nostre institut podrà accedir a la plataforma Clickedu amb qualsevol dels usuaris assignats a cada fill/a.

Per accedir  a les dades de cada un dels fills es podrà fer clicant a sobre del nom de cada un dels fills que trobareu a la part superior dreta de la pantalla inicial.

Com instal·lar l’APP en el vostre telèfon mòbil ?

Aquesta opció és recomanable si també voleu rebre notificacions en el vostre telèfon mòbil.

Caldrà que instal.leu l’APP de Clickedu que trobareu fàcilment en Play Store (Sistemes Android) o en Apple Store (Sistemes Apple).

Haureu d’introduir les següents dades en la pantalla inicial:

1) URL: https://insmanuelcarrasco.clickedu.eu

2) Usuari: nom_usuari

3) Contrasenya: contrasenya_usuari

Per poder acabar d’instal·lar i validar l’aplicació en el vostre mòbil caldrà que prèviament entreu al Clickedu amb l’ordinador.

Haureu de clicar el petit rectangle que simbolitza un mòbil a la botonera superior dreta.

D’aquesta manera haureu validat des del Clickedu del vostre ordinador l’accés al Clickedu des del vostre telèfon mòbil.

Aquesta operació de validació, si no sortiu de l’aplicació mòbil, només l’haureu de fer una vegada ja que un cop l’hagueu realitzat, el vostre mòbil ja estarà preparat per accedir al Clickedu.

instruccions Clickedu per a famílies  (document PDF actualitzat a 12/09/2019)