Qui som?

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera és un institut públic del Departament d’Educació amb dues línies d’ESO per curs i dues de BATX també per curs (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials).

Està situat al número 2 del carrer Santa Fe de Barcelona, delimitat pel passeig de Maragall. Zona fronterera, doncs, a cavall dels districtes d’Horta-Guinardó (d’on rep l’alumnat de les escoles adscrites) i Nou Barris.

És un institut relativament petit que acull una mitjana de 360 alumnes. Actualment té una plantilla de 35 professors/es, 1 administrativa i 2 conserges.

 

Trets d’identitat

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera és un centre públic català que imparteix ensenyaments secundaris i de batxillerat. Ofereix una formació integral als alumnes amb l’objectiu de formar persones competents a nivell intel·lectual i emocional, ciutadans responsables, crítics i compromesos en la transformació i millora de l’entorn.

Som un centre respectuós amb la pluralitat, inclusiu, que cerca l’excel·lència, que fomenta la participació dels alumnes i les famílies, que està vinculat i participa amb el seu entorn, que fomenta l’interès de l’alumnat per a la recerca, obert a la innovació i de qualitat pedagògica.

En definitiva, un centre que vol donar respostes a les necessitats i a les demandes de la societat del segle XXI i que entén que el progrés i la millora han de ser constants.

 

Bases del model educatiu

Els pilars pedagògics en els quals es basa el nostre model educatiu són:

 • la tutoria orientadora que permet una atenció individualitzada, partim de les necessitats personals de cada un dels nostres alumnes per poder oferir-los la millor qualitat educativa possible.
 • els agrupaments reduïts en les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.
 • l’impuls de llengües estrangeres: llengua anglesa i francesa.
 • un projecte de mediació com a eina fonamental per a la resolució de conflictes i per a la prevenció dels mateixos.
 • tutoria entre iguals (TEI) com a projecte estretament vinculat a la mediació i que aposta per una bona acollida i convivència al centre
 • la vinculació amb l’entorn (participació en programes com el d’Escoles + sostenibles, el projecte de Servei comunitari, la Xarxa de Competències Bàsiques).
 • el foment de processos de participació de l’alumnat (delegats de classe, delegats verds, representants de comunicació, representants del consell escolar…)

 

Objectius educatius prioritaris

 • Promoure l’excel·lència educativa (acadèmica i personal) de cada alumne; fer conscients els alumnes de les seves pròpies capacitats, aptituds i interessos i estimular-los perquè s’esforcin a desenvolupar-les al màxim.
 • Potenciar l’ús de les llengües estrangeres, en concret la llengua anglesa i francesa: impartició de matèries optatives i d’algunes matèries comunes en llengua anglesa amb metodologia AICLE (ciències socials i tecnologia), motivació i preparació per a l’obtenció de certificacions externes en francès i anglès (B1 i B2 EOI, DELF), utilització de la llengua anglesa per treballar continguts en diferents matèries…
 • Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat escolar en la vida del centre i estimular el sentiment de pertinença al centre a través de processos de participació.
 • Potenciar l’ús de les tecnologies digitals en els processos d’aprenentatge.